Πρόγραμμα Σπουδών Γ’ Λυκείου 2019-20

Θετικές & Τεχνολογικές σπουδές
Προσανατολισμός Θετικών Σπουδών
ΜαθήματαΏρες
Έκθεση2
Λογοτεχνία1
Μαθηματικά4
Φυσική4
Χημεία3
Σύνολο14
Σπουδές Υγείας & Ζωής
Προσανατολισμός Σπουδών Υγείας
ΜαθήματαΏρες
Έκθεση2
Λογοτεχνία1
Φυσική4
Βιολογία4
Χημεία3
Σύνολο14
Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής
Προσανατολισμός Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
ΜαθήματαΏρες
Έκθεση2
Λογοτεχνία1
Μαθηματικά4
Πληροφορική3
Α.Ο.Θ.3
Σύνολο13