Πρόγραμμα Σπουδών Απόφοιτοι 2019-20

Θετικές & Τεχνολογικές σπουδές
Προσανατολισμός Θετικών Σπουδών
ΜαθήματαΏρες
Έκθεση2
Μαθηματικά4
Φυσική4
Χημεία3
Σύνολο13
Σπουδές Υγείας & Ζωής
Προσανατολισμός Σπουδών Υγείας
ΜαθήματαΏρες
Έκθεση2
Φυσική4
Βιολογία3
Χημεία3
Σύνολο12
Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής
Προσανατολισμός Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
ΜαθήματαΏρες
Έκθεση2
Μαθηματικά4
Πληροφορική3
Α.Ο.Θ.3
Σύνολο12