Πρόγραμμα Σπουδών Γ’ Γυμνασίου 2019-20

 

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜαθήματαΏρες
Έκθεση2
Μαθηματικά2
Φυσική1
Αρχαία1
Σύνολο6