Πρόγραμμα Σπουδών Γ’ Λυκείου 2019-20

 

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜαθήματαΏρες
Έκθεση2
Λογοτεχνία1
Αρχαία Άγνωστο2
Αρχαία – Γραμματική1
Αρχαία – Συντακτικό1
Αρχαία Γνωστό2
Ιστορία2
Κοινωνιολογία2
Σύνολο13