Πρόγραμμα Σπουδών Β’ Λυκείου 2019-20

 

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜαθήματαΏρες
Έκθεση2
Αρχαία Άγνωστο2
Αρχαία – Γραμματική1
Αρχαία – Συντακτικό1
Αρχαία Γνωστό (ύλη Γ’ Λυκείου)1
Ιστορία (ύλη Γ’ Λυκείου)1
Σύνολο8