Πρόγραμμα Σπουδών – Απόφοιτοι 2019-20

 

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜαθήματαΏρες
Έκθεση2
Αρχαία Άγνωστο2
Αρχαία – Γραμματική1
Αρχαία – Συντακτικό1
Αρχαία Γνωστό2
Ιστορία2
Λατινικά2
Σύνολο12