Πρόγραμμα Σπουδών Α’ Λυκείου 2019-20

 

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜαθήματαΏρες
Έκθεση2
Άλγεβρα2
Αρχαία2
Φυσική2
Χημεία1
Γεωμετρία 2
Σύνολο11